ЦЕНИ

1. РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С КЕРЕМИДИ ВАРИАНТ 1

1. Разкриване на покрив
2. Почистване на кал
3. Полагане на 
Фолио подпокривно дифузионно [2мм („Чешки“]
4. Монтаж на летви
5. Нареждане на керемиди
6. Измазване на капаци с вароцимент
7. Сваляне и транспортиране на отпадъци

Цените са след оглед на обекта или Разговор с Гл. - Изпълнител

2. РЕМОНТ НА ПОКРИВИ С КЕРЕМИДИ ВАРИАНТ 2

1. Разкриване на покрив
2. Почистване на кал
3. Полагане на подкеремидна мушама
3мм ( „BRAMAC VELTITECH“ ) 120 
4. Монтаж на летви
5. Нареждане на керемиди
6. Измазване на капаци с вароцимент

Цените са след оглед на обекта или Разговор с Гл. - Изпълнител

3. ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ ВАРИАНТ 1

1. Почистване на покривната площ
2. Махане на съществуващото фолио
3. Грундиране на основата с битумен грунд
4. Полагане на полизол български (SALAMBO 4,0кг/м2)
5. Грундиране на бордовите ламарини

Цените са след оглед на обекта или Разговор с Гл. - Изпълнител

4.ХИДРОИЗОЛАЦИЯ НА ПОКРИВИ ВАРИАНТ 2

1.   Почистване на покривната площ
2.  Махане на съществуващото фолио
3. Грундиране на основата с битумен грунд
4. Полагане на полизол италиански (GENERAL MEMBRANE 4,0кг/м2)
5. Грундиране на бордовите ламарини

Цените са след оглед на обекта или Разговор с Гл. - Изпълнител

5. ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВА ПОКРИВНА КОНСТРУКЦИЯ

1. Демонтаж на съществуваща конструкция
2. Изграждане на нова покривна 
конструкция до дъсчена ламперия

Цените са след оглед на обекта или Разговор с Гл. - Изпълнител

6. Надстройка на таванска стая

1. Разкриване на съществуващата се конструкция                     
2. Над зит на постройката
3. Полагане на греди
4. Наковаване на дъсчената ламперия

Цените са след оглед на обекта или Разговор с Гл. - Изпълнител

7. Тенекеджийски услуги

1. Обшиване на комини с ламарина                   
2. Обшиване на бордове с ламарина
3. Смяна на капандури с ламарина
4. Под и над улучни поли
5. Монтаж на гофрирана ламарина

Цените са след оглед на обекта или Разговор с Гл. - Изпълнител

8. Подмяна улуци и водостоци тип - ( Български ) и (Американски - Без-шевни ) ​

1. Демонтаж и монтаж на улуци – ( Американски ) 
2. Демонтаж и монтаж на тръби – ( Американски ) 
3. Демонтаж и монтаж на улуци – ( Обикновени ) 
4. Демонтаж и монтаж на тръби – ( Обикновени ) 

Цените са след оглед на обекта или Разговор с Гл. - Изпълнител
Къде работим:

Цяла България

E-mail:

alexbuild88@gmail.com

Телефон за връзка:

0896 170 710